Služby


Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ.
Ste na správnej adrese. Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo v programe POHODA STORMWARE.

Ak máte firmu, je otázkou, PREČO EŠTE NEMÁTE ZALOŽENÚ NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU? Pomôžeme Vám s jej založením, aj správou. Neziskové organizácie

Vedenie účtovníctva

 • Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo v programe POHODA STORMWARE.
 • Sme Vašou podporou pri skladovom hospodárstve, ktoré spolupracuje s Vaším e-shopom.
 • Sme Vašou podporou pri rôznych kontrolách štátnych inštitúcií, s ktorými prichádzate do styku.
 • Sme Vašou podporou pri spracovaní rôznych projektových zámerov, pri žiadostiach o úver, dotácie a žiadostiach o platbu.

Mzdové účtovníctvo

 • Spracovávame mzdy, štatistiky a rôzne výkazy.
 • Všetky výkazy, prehľady a hlásenia podávame elektronicky.
 • Komunikujeme s Vašimi zamestnancami pri rôznych požiadavkách a poskytujeme poradenstvo.
 • Termíny si sledujeme a pravidelne sa školíme.

Naše garancie

 • Sme členom SKCU (Slovenská komora certifikovaných účtovníkov)
 • Za našu prácu garantujeme aj poistením zodpovednosti za škodu do výšky 100 000 €.
 • Sme členmi Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov Slovenska www.skcu.sk.
 • Pravidelne sa zúčastňujeme školení s renomovanými daňovými poradcami.
 • Pracujeme na Vašom úspechu spolu s Vami.
 • Pre nás je dôležité vedieť predovšetkým Vašu predstavu o našej spolupráci a o Vašom biznise, s ktorým Vám vieme pomôcť.
 • Príležitostne sa zúčastňujeme seminárov organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov www.skdp.sk.
 • Spolupracujeme s miestnymi audítormi a ďalšími orgánmi vonkajšej kontroly.
 • Spolupracujeme s renomovanými daňovými poradcami.

Náš tím

Referencie


Kalendár povinností


Ako fungujeme počas roka?

Ak si prajete dostávať pravidelné upozornenia o novinkách z našej úradovne a dôležitých dátumoch, neváhajte sa prihlásiť na odber:

Vyplnením súhlasíte so spracovávaním osobných údajov. Vyplnením formulára súhlasíte so zasielaním informačných emailov.

Mesačne

 • Do 10. dňa v mesiaci zber dokladov (samospráva aj PO)
 • Do 15. dňa v mesiaci INTRASTAT
 • Do 20. dňa v mesiaci spracovanie DPH zaslanie klientom (podklady k DPH, kontrolný výkaz, SV, prevodný príkaz – čakáme na odsúhlasenie klientom)
 • Do 25. dňa v mesiaci DP k DPH + KV – podanie na finančnej správe
 • SV – podanie na finančnej správe
 • Prehľad o závislej činnosti – podanie na finančnej správe
 • Mesačný výkaz ZP, SP – podanie na príslušné ZP a SP
 • Priebežne mesačne uloženie databáz samosprávy na ich PC
 • Podávanie žiadostí o platbu na UPSVaR

Ročne

 • Do 10.01. nahranie rozpočtov samosprávy na úrovni EKO do RIS.SAM
 • Do 31.01. nahranie podrobných rozpočtov samosprávy do RIS.SAM
 • Podanie DzMV za našich klientov + zaslanie prevodných príkazov a info o ďalšom postupe
 • Jednorázovo spracovanie a podávanie DPFO A, B, DPPO jednorázoví klienti
 • 05.02 podanie závierky na finančnú správu za samosprávu v systéme RIS.SAM (súvaha, výkaz ZaS + všetky FIN)
 • 15.2. spracovanie ročných mzdových listov, vydanie potvrdení o zdaniteľnom príjme za predchádzajúci rok, evidenčné listy, …
 • Do 31.3. podanie daňových priznaní klientov v riadnom termíne, zároveň oznámenie predĺženia lehoty na podanie DP u klientov s odkladom (súvaha, výkaz ZaS, poznámky + oznámenie o schválení ÚZ)
 • Do 30.4. spracovanie ročného hlásenia
 • Samospráva – odovzdanie poznámok do systému RIS.SAM
 • Do 30.6. spracovanie záverečných účtov samosprávy
 • Uloženie výročných správ neziskových organizácií na portál finančnej správy (ktoré mali podané DP v riadnom termíne)
 • Preúčtovanie VH za predošlý rok + rozhodnutie o použití alebo tvorbe rezervného fondu
 • Do 31.8. spracovanie rozpočtových opatrení samosprávy (posledná možnosť na výrazné opravy v rozpočte)
 • Do 30.9. podanie DP u klientov s odkladom z dôvodu zahraničných príjmov
 • Uloženie výročných správ neziskových organizácií na portál fin. správy (ktoré mali podané DP v predlženej lehote na podanie DP)
 • Do 31.12. spracovanie a uloženie výročných správ samosprávy do RIS.SAM

Priebežne

 • Spracovanie rôznych podkladov k žiadostiam o úvery a pod.
 • Podávanie všeobecných podaní na fin. správu
 • Prihlášky/odhlášky zamestnancov, zamestnávateľov
 • Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií a príspevkov ÚPSVaR
 • Kontrola účtovných súvzťažností
 • Kontrola účtov hlavnej knihy
 • Kontrola rozpočtového hospodárenia samosprávy
 • Zúčtovanie a vyúčtovanie dotácií a poskytnutých nenávratných finančných príspevkov (ÚPSVaR, PPA, ministerstvá)
 • Zasielanie podkladov audítorom, komunikácia s kontrolórmi finančnej správy, soc. poisťovne, zdravotných poisťovní, inšpektorátom práce, v nevyhnutných prípadoch aj osobná účasť
 • Na vyžiadanie – podpora pri spracovaní interných smerníc klientov
 • Absolvovanie školení
 • Príprava splnomocnení u nových klientov, poradenstvo v oblasti účtovníctva

Ste pre nás dôležitý, preto každý náš klient má pridelenú vlastnú účtovníčku, ktorá sa mu venuje na 100%.

Úradovňa.sk Účtovníctvo a dane

BLOG


Úradovňa Blog

Nastali zmeny v ZDP v roku 2021

Na to, čo prinesie rok 2021, všetci netrpezlivo čakáme. Niektoré odpovede však už máme teraz.

Zobraziť viac
uradovna-kontakt

Kontaktujte nás


V prípade akýchkolvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kariéra


V prípade, že máte záujem pracovať v našej spoločnosti, pošlite nám, prosím Váš životopis spolu s motivačným listom, v ktorom uvediete relevantné overiteľné referencie.

Za Váš záujem Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Navštívte našu kanceláriu

Úradovňa plus, s.r.o.
Jarková 14, 080 01 Prešov

Tel.: 0919 274 339

Tel.: 0907 235 859

Email: janka@uradovna.sk

IČO: 51329182
DIČ: 2120690715

č. účtu: SK95 1100 0000 0029 4205 2153

Úradovňa plus, s.r.o. podpora zamestnanosti

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 16:00

Utorok: 7:30 - 16:00

Streda: 7:30 - 16:00

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7:30 - 16:00

(alebo si s nami dohodnite stretnutie v inom termíne telefonicky)

Kontaktný formulár

Vyplnením formulára súhlasíte so spracovávaním osobných údajov.


uradovna-pobocka-poprad

uradovna-pobocka-nitrauradovna-pobocka-nitra